APK Webdesign
Neel Karstanje © 2012
Ik ben geboren op 9 juli 1947 in Amsterdam-Oost.

De belangrijkste school voor mij was de IVKO (individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs. Buiten de normale vakken kregen wij ook vakken zoals dans, ritmiek, pantomime, muziek, toneel, schilderen en driedimensionaal werk. Wat ik op deze school leerde was de verschillende kunstvormen met elkaar te verbinden. Ik leerde om me vrij te voelen. Vrij om te bewegen, vrij om me te uiten.

Dit is de basis van al mijn activiteiten. Ik ben begonnen met lesgeven aan bewegingsgroepen. Na mijn studie psycho sociale therapie ontstond Belevingstheater. Een mix van toneel, dans, muziek en schilderen. Ik werkte met o.a. Schoolkinderen, kinderen met autisme en mensen met een verstandelijke beperking.

Belevingstheater werd een creatieve therapie training voor therapeuten, onderwijzers en andere hulpverleners. Hoogtepunt vond ik mijn trainingen in Rusland.

Ik bleef door de jaren heen tekenen en schilderen.

Eerst is er een gedachte, dan een schets en de schets ontvouwt zich tot een verhaal.
Tijdens exposities geniet ik van de ontmoetingen met anderen en het verhaal dat zij in mijn werk zien.
Mocht u uw verhaal vinden in mijn werk op deze website dan nodig ik u van harte uit om uw verhaal met mij te delen.